עמוד:131

= 2 : 3 עם המורה 5 . המילים בכותרת של כל טור הוחלפו במספרים, כך : 1101001,000 א . השלימו את המספרים המתאימים מעל החיצים . ב . השלימו : . > כל טור מייצג ערך גדול פי מהטור הצמוד לו מימין / משמאל . > כל טור מייצג ערך קטן פי מהטור הצמוד לו מימין / משמאל ג . לטבלה נוסף טור מימין . מה תהיה הכותרת של הטור הזה ? השלימו את המספרים החסרים מעל החץ ובכותרת של הטור . 1101001,000 1101001,000 : : אי ז ה מ ס פ ר ק ט ן פ י 10 מ- 1 ? 10 : 10 : : 10 : 10 : א . עשיריות – הכרה 131

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר