עמוד:130

4 . מה המספר ? השלימו . א ב 20 10 = × 2 + × 2 + × 2 + × 2 = × 9 + × 9 + × 9 + × 9 אלפיםמאותעשרותיחידות 2222 אלפיםמאותעשרותיחידות 9999 פפ יי ננ ת הבלשת הבלש כתבו סדרת מספרים לפי החוקיות של סדרת פיבונאצ׳י בהתאם להוראות . אם אי אפשר, סמנו X . א . סדרה שכל המספרים בה זוגיים : . . . , , , , , , , ב . סדרה שכל המספרים בה אי-זוגיים : . . . , , , , , , , ג . סדרה שיש בה גם מספרים זוגיים וגם מספרים אי-זוגיים : . . . , , , , , , , ת ז כ ורת : בס ד רת פ יבו נ אצ'י החל מ ה מ ס פ ר השלישי בס ד רה, כ ל מ ס פ ר הוא הס כ ום של ש נ י ה מ ס פ רים של פנ יו . א . עשיריות – הכרה 130

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר