עמוד:120

א א גב 5 . בנו מגפרורים או מקיסמים וציירו . בנו את המספר 3 בספרות רומיות משלושה גפרורים . 6 . לפניכם תרגילים שגויים הכתובים בספרות רומיות . בנו את התרגילים מגפרורים . בכל תרגיל העבירו גפרור אחד בלבד למקום אחר כדי לקבל תרגיל פתור נכון . כתבו את התרגילים הפתורים שקיבלתם בספרות רומיות . ג אילו מספרים נוספים אפשר לבנות בספרות רומיות משלושה גפרורים ? ב בנו את המספר 4 בספרות רומיות משלושה גפרורים . הזיזו גפרור אחד כדי לקבל את המספר 6 בספרות רומיות . דד וגוג ממ הה I1 V5 X10 חיחי דד הה להרחבת פעילות 6 אפשר להציע לתלמידים להמציא חידות ולתת לחבריהם לפתור אותן . א . הכרת השיטה הרומית 120 CXX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר