עמוד:113

7 . תלמידי כיתה ה שיחקו במשחק "גלגל המספרים" . כל ילד סובב בתורו את גלגל המספרים ופירק את המספר שקיבל לגורמים ראשוניים . כל ילד זכה במספר נקודות על פי מספר הגורמים שיש בפירוק של המספר לגורמים ראשוניים . לפניכם המספרים שקיבלו חנוך, נחום ודוד לאחר שני סבבים של המשחק . א . כתבו את מספר הנקודות שקיבל כל אחד מהם בכל סבב ובסך הכול . ב . מי משלושת הילדים ניצח במשחק ? בב דד יקהיקה האם מצאתם שסכומי הנקודות שקיבלו הילדים הם שלושה מספרים עוקבים ? 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 יעקב א נ י ז כ יתי ב- 4 נ קו ד ות כ י ב פ ירוק של ה מ ס פ ר שקיבלתי יש 4 גור מ ים ראשו נ יים : 3 × 3 × 2 × 2 = 36 נקודות בסבב 1 + נקודות בסבב 2 = נקודות בסך הכול נקודות בסבב 1 + נקודות בסבב 2 = נקודות בסך הכול נקודות בסבב 1 + נקודות בסבב 2 = נקודות בסך הכול 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 סבב 2 סבב 1 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 36 390 300 64 70 77 3552 98 120 חנוך נחום דוד מספרים ראשוניים ומספרים פריקים 113 שוב חישובשוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר