עמוד:112

א × × = 110 ד × × = 105 ב × × = 42 ה × × = 30 ג × × × = 210 ו × = 51 5 . השלימו גורמים ראשוניים . אפשר להציג כל מספר שלם וחיובי כתוצאה של תרגיל כפל של מספרים ראשוניים . לתרגיל הזה קוראים פירוק המספר לגורמים ראשוניים . בב דד יקהיקה האם מצאתם לכל מספר גורמים ראשוניים השונים זה מזה ? הינה דוגמה לדרך לפרק את המספר 72 לגורמים ראשוניים : 3 3 2 2 2 = 72 6 . לפניכם פירוק של מספר לגורמים ראשוניים : 7 × 2 × 7 × 3 × 5 × 3 א . בלי לחשב מה המספר, הקיפו כן או לא בכל שאלה ונמקו . ב . חשבו מה המספר ( אפשר להשתמש במחשבון ) : ג . בדקו את תשובותיכם בסעיף א בעזרת סימני ההתחלקות . נימוק : › האם המספר מתחלק ב- 6 ? כן / לא נימוק : › האם המספר הוא כפולה של 10 ? כן / לא נימוק : › האם המספר מתחלק ב- 9 ? כן / לא נימוק : › האם המספר זוגי ? כן / לא תת זז ככ ורתורת 72 9 8 4 2 × 3 × 3 × 2 × 2 מספרים ראשוניים ומספרים פריקים 112 שוב חישובשוב חישוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר