עמוד:106

1 . » בכל סעיף נתונים שני שברים . האם 18 הוא מכנה משותף שלהם ? אם כן, הרחיבו אותם לשברים שהמכנה שלהם הוא 18 . 2 . השלימו > או < או = . » באיזה סעיף 18 אינו מכנה משותף של שני השברים ? מה המכנה המשותף בסעיף הזה ? » באיזה סעיף 18 הוא המכנה המשותף הקטן ביותר ? דג בא 10 = 9 1 18 = 2 3 18 = 2 2 18 = 3 18 1 = 6 2 18 = 3 3 18 = 4 4 18 = 9 18 האם 18 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 18 הוא מכנה משותף ? כן / לא האם 18 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 18 הוא מכנה משותף ? כן / לא 21 7 45 3 ה 15 13 7 2 ג 35 4 5 א 9 8 12 1 5 ו 20 3 1 5 1 8 5 ד 12 7 6 ב 10 האם כתבתם כל סימן פעמיים ? בב דד יקהיקה 3 . סדרו את השברים לפי גודלם . 5 3 2 6 13 0 3 > > 15 1 ? בב דד יקהיקה האם ההפרש בין המספר הגדול ביותר למספר הקטן ביותר הוא 10 106 בב דד קו את עצקו את עצ ממ ככ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר