עמוד:103

4 . אריה, איציק, מיכאל ושימי הוזמנו להשתתף בקטיף דובדבנים . כל ילד הביא כלי ומילא אותו בדובדבנים שקטף . כדי שיוכלו לדעת מה משקל הדובדבנים שקטף כל ילד, שקלו העובדים במטע את הכלים הריקים לפני הקטיף ואת הכלים המלאים בסוף הקטיף . השלימו את הטבלה . משקל הכלי הילד משקל הכלי הריק משקל ובו הדובדבנים תרגיל הדובדבנים 1 ק"גאריה 3 2 ק"ג 8 4 2 ק"גאיציק 1 2 ק"ג 9 6 3 ק"גמיכאל 3 2 ק"ג 10 4 1 3 ק"גשימי 7 2 ק"ג 20 10 5 . האומנית רות תפוחי יוצרת פירות מזכוכית . 3 ק"ג . כל הפירות מאותו הסוג שוקלים אותו דבר . כל תות זכוכית שוקל 8 היעזרו בציורי המאזניים וחשבו את המשקלים של פירות הזכוכית האחרים . חישוב : משקל : ק״ג חישוב : משקל : ק״ג חישוב : משקל : ק״ג ז . בעיות מילוליות בשברים 103

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר