עמוד:102

2 ק"ג 3 . דני קטף מלפפונים מהערוגה המשפחתית ומילא שתי קופסאות . בקופסה אחת היו 5 9 3 ק"ג מלפפונים . מלפפונים, ובקופסה האחרת היו 20 ב מה ההפרש בין משקלי המלפפונים בשתי הקופסאות ? א מה המשקל הכולל של המלפפונים שקטף ? ג גם חנני אחיו קטף מלפפונים . הוא שקל את המלפפונים שלו ואמר לדני : "אתה קטפת 9 1 ק"ג יותר ממני" . מה משקל המלפפונים שקטף חנני ? 10 חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל רחל סרטטה תרשים של המצרכים שבמקרר שלה . כתבו כל מצרך באזור המתאים בתרשים . אם יש מצרך שאינו שייך לשום קבוצה סמנו אותו X-ב . האם מספר המצרכים שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? בב דד יקהיקה האם מצאתם מצרך אחד שאינו שייך לשום קבוצה ? מצרכים ש מו פ י ע המצרכים שמו פ י ע ה בהם ה א ו ת בבהם האות ח 4 מצרכיםמצרך אחד 2 מצרכים ז כ ר ו : כ ו ת ב י ם כ ל מ צ ר ך פ ע ם א ח ת ב ל ב ד ב א ז ו ר ה מ ת א י ם ב ת ר ש י ם . חמאהגבינהחלבחומוס אגוזיםביציםלבן עגבניות ז . בעיות מילוליות בשברים 102

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר