עמוד:101

א ב חישוב : תשובה : חישוב : תשובה : ג רותי התעייפה מהמשחקים והלכה לנוח . זמן המנוחה שלה היה ארוך פי 3 מהזמן ששיחקה בחבל . כמה זמן היא נחה ? חישוב : תשובה : כמה זמן שיחקה רותי בסך הכול ? 2 שעה . 2 . רותי שיחקה בחבל ואחר כך במחבואים . היא שיחקה בחבל 3 1 שעה מהזמן ששיחקה בחבל . הזמן ששיחקה במחבואים היה קצר ב- 6 כמה זמן שיחקה רותי בחבל ? א פ שר ל כ תוב את התשובות בשעות או ב ד קות . ז . בעיות מילוליות בשברים 101 פפ יי ננ ת הבלשת הבלש כתבו סדרות מספרים בקפיצות שוות לפי המבוקש והשלימו את החוקיות . א . סדרה שכל המספרים בה זוגיים : . . . , , , , , ב . סדרה שכל המספרים בה אי-זוגיים : . . . , , , , , ג . סדרה שיש בה גם מספרים זוגיים וגם מספרים אי-זוגיים : . . . , , , , , ב- מ ה מ ס פ ר של פנ יו . חוקיות הס ד רה : כ ל מ ס פ ר גדול / קטן ב- מ ה מ ס פ ר של פנ יו . חוקיות הס ד רה : כ ל מ ס פ ר גדול / קטן ב- מ ה מ ס פ ר של פנ יו . חוקיות הס ד רה : כ ל מ ס פ ר גדול / קטן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר