עמוד:99

» ודאו שאכן התקבלו תרגילים פתורים נכון . 1 1 1 1 + 110 2 10 1 10 ד 5 2 5 - 4 א 5 8 3 6 7 6 34 - 8 1 1 ה 8 1 1 + 18 1 + 18 3 8 ב 4 1 2 1 1 + 24 3 4 3 ו 3 4 4 210 4 - 5 ג 5 39 . השלימו > או < או = . האם כתבתם כל סימן פעמיים ? בב דד יקהיקה ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 99 ה 9 9 1 11 = + 1010 תרגיל : ו 1 3 - 1 5 = 35 תרגיל : ז 14 1 = - 215 תרגיל : ח 1 + 2 = 58 תרגיל : ט 1 100 1 10 = - 54 תרגיל : י 1 100 - 1 10 = 45 תרגיל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר