עמוד:93

ככ תב סתרים - צורות בתב סתרים - צורות ב ממ קום קום ממ סס פפ ריםרים ג צבע ורוד 1 2 ליטר חישוב : יש בחנות : 6 1 2 1 - 6 = 3 תשובה : ד 1 1 1 - 6 = 4 תשובה : צבע ירוק חישוב : 1 1 ליטר יש בחנות : 6 א ב 1 = - 3 1 2 = - 3 1 15 = - 3 1 2 = - 6 1 3 = - 6 1 4 = - 6 1 = 30 . הציבו ופתרו . 4 1 ל י ט ר צ ב ע ו ר ו ד ה ה ז מ נ ה : 3 1 ל י ט ר צ ב ע י ר ו ק ה ה ז מ נ ה : 4 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 93

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר