עמוד:92

א 29 . ביום אחר קיבל מרדכי הזמנות אחרות . כמה יישאר מכל צבע לאחר שההזמנה תסופק ? ב תשובה : צבע כתום 1 2 ליטר חישוב : יש בחנות : 3 דד וגוג ממ הה צבע צהוב 2 2 ליטר חישוב : יש בחנות : 5 תשובה : 1 2 1 - 3 2 2 = 2 3 - 56 1 = 66 1 2 5 - 4 = 8 2 2 1 - 5 4 2 = 2 5 - 10 = 10 צבע כחול 1 2 ליטר חישוב : יש בחנות : 4 5 1 ליטר צבע כתום . תשובה : יישארו 6 8 + 1 6 14 + 1 10 1 ל י ט ר צ ב ע כ ת ו ם ה ה ז מ נ ה : 2 1 ל י ט ר צ ב ע צ ה ו ב ה ה ז מ נ ה : 2 5 ל י ט ר צ ב ע כ ח ו ל ה ה ז מ נ ה : 8 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 92

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר