עמוד:91

» כמה יישאר מכל צבע ? א כדי לדעת כמה צבע אדום יישאר, אפשר להיעזר במכנה 2 . 1 ו- 7 משותף . 14 הוא מכנה משותף של השברים 2 כמה צבע אדום יישאר לאחר שתסופק ההזמנה ? ב כדי לספק את הצבע הכחול שהוזמן, פתח מרדכי מכל סגור וסימן גם עליו קווי חלוקה ל- 5 חלקים שווים . כמה צבע כחול יישאר לאחר שתסופק ההזמנה ? ג חישוב : 1 1 5 - 4 1 = 6 - 12 = 12 תשובה : חישוב : 1 2 2 - 2 2 = 7 - 14 תשובה : = 14 כדי לדעת כמה צבע ירוק יישאר, אפשר להשתמש במכנה משותף . > מרדכי פתח את המכל הסגור וסימן גם עליו קווי חלוקה ל- 12 חלקים שווים . כמה צבע ירוק יישאר לאחר שתסופק ההזמנה ? > השלימו בלי לפתור : 1 1 5 - 4 1 = 6 - 12 = 12 האם מרדכי צריך לפתוח גם את המכל הסגור ? חישוב : 2 3 4 - 5 תשובה : = 5 + 2 5 12 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 91

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר