עמוד:90

28 . » בחנות הצבעים של מרדכי כל מכל מכיל 1 ליטר של צבע . בסוף יום מסוים נשארו בחנות של מרדכי הצבעים האלה : = 2 : 3 עם המורה רגע לפני סגירת החנות קיבל מרדכי את ההזמנות האלה : 1 2 ליטר של צבע אדום 2 2 3 ליטר של צבע כחול 5 1 1 ליטר של צבע ירוק 4 • באילו מהצבעים מרדכי צריך לפתוח מכל מלא כדי לספק את ההזמנה ? דד יוןיון • באילו מהצבעים יש צורך במכנה משותף של השברים כדי לחשב כמה צבע יישאר ? 2 ל י ט ר ש ל צ ב ע א ד ו ם 7 5 לי ט ר של צבע ירוק 6 4 לי ט ר של צ בע כ חול 5 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר