עמוד:88

1 1 + 13 - 4 7 ה = 12 1 - 12 א = 4 1 1 + 13 - 4 7 ו = 2 1 - 12 ב = 3 1 × 7 1 - 12 1 2 ז = 4 1 1 + 3 ג = 4 7 1 - 112 - 3 1 1 ח = 4 1 + 3 ד = 4 2 7 2 = + 5 2 ה 10 4 + 5 א = 10 3 - 2 = 10 7 ו 5 2 - 10 ב = 5 3 3 + 75 = 10 2 ז + 10 2 + 5 ג = 10 2 2 + 75 = 10 2 ח - 10 3 + 5 ד = 1 + 10 2 3 + 75 = 10 26 . לפניכם תרגיל פתור : 10 » היעזרו בו כדי לפתור את התרגילים ואת המשוואות האלה . » בחרו את אחד הסעיפים והסבירו איך פתרתם . סעיף : הסבר : ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 88 1 1 + 73 = 4 25 . לפניכם תרגיל פתור : 12 היעזרו בו כדי לפתור את התרגילים האלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר