עמוד:87

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 87 22 . השלימו . 23 . השתמשו בשברים שלפניכם, כתבו תרגילים מתאימים ופתרו אותם . אין להשתמש בשבר פעמיים באותו תרגיל . 3 5 410 26 35 1 1 > + 5 1 ז 2 + 13 < 6 1 ד 2 1 < + 3 א 2 2 1 > + 5 2 ח 2 1 ה 1 < + 5 + 3 ב 1 > 5 1 1 > + 3 1 ט 2 + 2 1 ו 1 > 7 + 2 ג 1 < 4 א הסכום הגדול ביותר : = + באילו תרגילים ידעתם אם התוצאה גדולה או קטנה מ- 1 בלי לפתור ? דד יוןיון האם קיבלתם אות בעברית ? בב דד יקהיקה 24 . צבעו את המלבנים שהתוצאה של התרגילים שבהם גדולה מ- 1 . פתרו רק את התרגילים שאינכם בטוחים אם לצבוע או לא . 1 7 + 3 6 = 8 4 + 11 3 = 7 4 + 10 = 15 1 7 + 2 1 = 11 5 + 10 4 = 6 2 + 9 = 5 11 2 + 14 5 = 7 9 + 12 5 = 20 1 + 9 = 3 6 2 + 15 2 = 3 7 + 7 3 = 8 1 + 5 = 2 ב ההפרש הגדול ביותר : = -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר