עמוד:85

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 85 ככ תב סתרים - צורות בתב סתרים - צורות ב ממ קום קום ממ סס פפ ריםרים 19 . כתבו מספרים מתאימים . × 6 = × 9 הציעו שלוש אפשרויות . = = = = = = 18 . בכיתה ה 2 בחרו נציגה לתכנית ראש חודש . על התפקיד התמודדו שלוש תלמידות - 1 מתלמידות הכיתה בחרו 2 מתלמידות הכיתה בחרו בתמר, 3 תמר, הודיה ובת שבע . 7 בהודיה ושאר תלמידי הכיתה בחרו בבת שבע . א . איזה חלק מתלמידות הכיתה בחרו בבת שבע ? ב . למי מהמועמדות הצביעו התלמידות הרבות ביותר ? ג . בכיתה ה 2 יש 21 תלמידות, וכולן השתתפו בהצבעה . חשבו : כמה קולות קיבלה כל אחת מהמועמדות ? צבעו את הדיאגרמה לפי המספרים שמצאתם . חישוב : תשובה : תמרהודיהבת שבע תוצאות הבחירות לנציגת הכיתה לתכנית ראש חודש 10 ק ול ות 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר