עמוד:83

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 83 13 . » בכל סעיף מצאו מכנה משותף ופתרו את התרגיל . 3 5 + 8 5 ה = 12 2 + 8 א = 3 2 5 - 3 3 ו = 12 7 + 5 ב = 20 1 4 + 6 3 ז = 5 2 - 2 ג = 3 6 5 - 7 5 ח = 6 1 - 8 ד = 4 » באילו מהתרגילים שלמעלה אפשר להסתפק בהרחבה של אחד השברים בלבד ? , , 14 . השתמשו בשברים שלפניכם, כתבו תרגילים שבהם המכנה של אחד השברים הוא מכנה משותף של שני השברים שבחרתם ופתרו אותם . 15 . השלימו אפשרויות שונות בכל סעיף . = + = - = + = - 2 4 53 35 86 1510 א 1 = - 3 1 = - 3 1 = - 3 ב 4 + 1 = + 5 4 + 1 = + 5 4 + 1 = + 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר