עמוד:81

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 81 1 ליטר מכל מיץ . יואל ושרגא הגיעו 10 . על דוכן המיצים היו קנקנים ובהם מיצים שונים, 2 אל הדוכן וביקשו מיצים . א . כמה יישאר מכל מיץ אחרי שיואל ושרגא יקבלו את הזמנותיהם ? השלימו את הטבלה . ג . כמה מיץ יקבל שרגא בסך הכול ? כמות המיץ המיץ שהייתה כמות המיץ ההזמנה בקנקן שתישאר תרגיל בקנקן 1 ליטראננס 2 1 ליטרתפוחים 2 1 ליטרמנגו 2 1 ליטראגסים 2 ב . כמה מיץ יקבל יואל בסך הכול ? 1 לי ט ר מ יץ א ננ ס 10 3 לי ט ר מ עו ר בב עם 8 מ יץ ת פ וחים, בבקשה ! 2 לי ט ר מ יץ מנ גו 15 1 לי ט ר מ עור בב עם 5 מ יץ אגסים, בבקשה ! שרגאיואל חישוב : תשובה : חישוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר