עמוד:80

ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 80 אפשר לחבר או לחסר שני שברים בעלי מכנים שונים כך : א . מוצאים מכנה משותף של שני השברים . ב . מרחיבים את שני השברים לפי המכנה המשותף . ג . מקבלים תרגיל חיבור או חיסור של שני שברים שיש להם אותו מכנה ופותרים אותו . האם קיבלתם את התוצאות שעל האגסים ? בב דד יקהיקה 17 24 1 30 7 12 4 11 35 26 7 40 3 40 2 99 9 . פתרו . 5 3 - 6 25 = 10 9 - 1630 = 30 8 = 1530 1 1 - 9 12 ה = - = 11 1 - 13 א = - = 2 7 5 - 10 2 ו = - = 8 2 - 5 ב = - = 7 1 1 + 12 - 3 7 ז = - + = 4 1 - 8 ג = - = 6 1 1 - 12 - 5 7 ח = - - = 8 2 - 10 ד = - = 3 צמצום דד וגוג ממ הה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר