עמוד:79

7 1 + 9 = + = 6 7 1 - 9 = - = 6 ב 7 1 = 9 = 6 3 5 + 7 = + = 14 3 5 - 7 = - = 14 א 3 5 = 7 = 14 5 5 + 3 = + = 9 5 5 - 3 = - = 9 ד 5 5 = 3 = 9 ג 5 2 = 8 = 5 5 2 + 8 = + = 5 5 2 - 8 = - = 5 הסכום : ההפרש : א 7 3 = 12 = 8 הסכום : ההפרש : 2 3 = 5 = 7 ב ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 79 7 . בכל סעיף הרחיבו את שני השברים לשברים בעלי מכנה משותף ופתרו את התרגילים . 8 . בכל סעיף הרחיבו את שני השברים לשברים בעלי מכנה משותף וחשבו את סכומם ואת ההפרש בין השבר הגדול לשבר הקטן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר