עמוד:78

מיץ דובדבן : 1 ליטר מיץ תות, 6 . מנחם ונחמן רצו לכבד את חברם מאיר במיץ . על הדוכן היו 2 3 ליטר מיץ דובדבן . 2 ליטר מיץ פטל ו- 34 א . איזה מיץ יש בכל קנקן ? השלימו . = 2 : 3 עם המורה 1 ליטר מכל אחד משלושת המיצים . ב . מאיר ביקש מיץ מעורב, המורכב מ- 6 כמה מיץ יישאר בכל קנקן ? היעזרו בציורי הקנקנים והשלימו . 1 יישאר ליטר . 1 - 2 = 6 - 12 מיץ תות : = 12 2 יישאר ליטר . מיץ פטל : 1 - 3 = 6 - 12 = 12 3 יישאר ליטר . 1 - 4 = 6 - 12 = 12 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 78 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 0 מיץ 1 ליטר 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 0 מיץ 1 ליטר 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 12 10 12 11 12 0 מיץ 1 ליטר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר