עמוד:76

נחמן כ ד י ל מ צוא כ מ ה מ יץ סלרי-ת פ וחים יתקבל, הרחבתי את השברים לשברים בעלי מ כ נ ה מ שותף . א 4 = 7 2 21 = 3 21 4 2 + 7 = + = 3 ב 5 3 = 6 = 8 5 3 + 6 = + = 8 ג 5 1 = 12 = 3 5 1 + 12 = + = 3 ד 3 7 = 10 = 25 3 7 + 10 = + = 25 ו . חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שונים 76 3 . לפניכם מתכון להכנת מיץ סלרי-תפוחים . א . השלימו : אפשר למדוד את שני המיצים בכלי המחולק ל- חלקים שווים . ב . הרחיבו את השברים בהתאם לכלי שהשלמתם בסעיף א ופתרו . מ ת כ ו ן ל מ י ץ ס ל ר י-ת פ ו ח י ם : 1 ל י ט ר מ י ץ ס ל ר י 6 7 ל י ט ר מ י ץ ת פ ו ח י ם 0 1 4 . בכל סעיף הרחיבו את שני השברים לשברים בעלי מכנה משותף ופתרו את התרגיל . ג . כמה מיץ סלרי-תפוחים יתקבל מהמתכון ? 7 1 = 10 = 6 1 7 + 6 = + = 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר