עמוד:71

א 19 . מתחו קו מכל שבר אל הקטע המתאים לו על ישר המספרים . 1 0 2 3 1 3 5 13 1818 דד וגוג ממ הה 15 = 9 = 21 21 1 0 2 3 1 3 ג 5 9 38 8 1 8 1 1 1 2 1 5 3 5 4 5 2 5 5 ב 1 2 46 66 1 0 2 34 4 1 4 3 5 77 7 14 2121 ה . מכנה משותף 71

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר