עמוד:70

18 . » באילו סעיפים אתם יודעים להשוות בין המספרים בלי להיעזר במכנה משותף ? סמנו אותם והשלימו > או < או = . » בחרו שני סעיפים שסימנתם והסבירו איך אפשר להשוות בין המספרים בהם בלי להיעזר במכנה משותף . סעיף : הסבר : סעיף : הסבר : » השלימו > או < או = ביתר הסעיפים בעזרת מכנה משותף . 3 1 8 5 יא 3 1 2 12 5 ו 3 4 3 12 א 8 5 27 8 12 5 יב 3 1 1 12 11 ז 1 4 24 20 ב 50 10 13 4 11 יג 3 11 15 7 ח 17 4 6 ג 5 1 5 2 6 9 יד 2 36 8 10 3 ט 9 1 4 ד 3 1 2 1 7 2 טו 1 4 1 9 2 י 6 1 7 ה 3 ה . מכנה משותף 70

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר