עמוד:67

ג > > > 14 . סדרו את השברים בכל סעיף לפי גודלם . היעזרו במכנה משותף במידת הצורך . איך השוויתם בין השברים דד יוןיון בכל סעיף ? א > > ב > > 9 5 16 1 8 5 4 13 3 7 10 5 7 3 12 5 18 36 יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל בתרשים שלפניכם מוצגות שתי קבוצות של שמות רחובות . כתבו את השם של כל רחוב באזור המתאים בתרשים . בב דד יקהיקה האם מספר השמות שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? הכלניתהגר״אאחיעזר הנוריתהסביוןרמב״םהרותםעזרא שמות בהם ה א ו ת רשל פרחי ם שמות ש מ ו פ י ע ה 4 שמות 2 שמות 2 שמות ז כ ר ו : כ ו ת ב י ם א ת ש מ ו ש ל כ ל ר ח ו ב פ ע ם א ח ת ב ל ב ד ב א ז ו ר ה מ ת א י ם ב ת ר ש י ם . ה . מכנה משותף 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר