עמוד:66

13 . השוו בין שני השברים בכל סעיף והשלימו > או < או = . אפשר להיעזר בסדרות הכפולות המחיקות . . הדג 2 3 3 6 5 9 8 4 12 3 1015 חזו 11 7 6 11 4 5 9 5 4 2 37 השוואת שברים בעזרת מכנה משותף = 2 : 3 עם המורה א . שערו : מאיזה מיץ הכין מנחם כמות גדולה יותר ? ב . מצאו מכנה משותף של שני השברים והרחיבו . 7 ליטר מיץ תפוזים . 5 ליטר מיץ גזר ו- 10 12 . מנחם הכין 6 ג . בדקו את השערתכם : מאיזה מיץ הכין מנחם כמות גדולה יותר ? ד . היעזרו בהרחבות והשלימו > או < או = : 5 7 מיץ גזר : = 6 מיץ תפוזים : = 10 בא 3 7 4 2 10 7 3 2 10 7 5 > 20 15 14 2020 דד וגוג ממ הה השת מ ש נ ו ב מ כ נ ה מ שותף כ ד י להשוות בין ש נ י שברים שה מ כ נ ים שלהם שו נ ים . 5 7 106 ה . מכנה משותף 66

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר