עמוד:64

9 . מצאו את המכנה המשותף הקטן ביותר והרחיבו . היעזרו בסדרת הכפולות של כל מכנה : המשיכו את הסדרות עד שתמצאו כפולה משותפת . א 20, 10, 1 5 = 10 = 6 12, 6, ב 10, 5, 1 2 = 5 = 7 14, 7, ג 6, 3, 7 3 = 3 = 5 10, 5, ד 7 5 = 10 = 8 ה 7 3 = 15 = 20 18, 9, 1 5 = 9 = 6 12, 6, 36 27, 18 ו 1 9 = 25 = 10 2 2 3 3 2 15 1818 דד וגוג ממ הה ה . מכנה משותף 64

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר