עמוד:63

ככ תב סתרים - צורות בתב סתרים - צורות ב ממ קום קום ממ סס פפ ריםרים 5 . 3 ו- 6ה מ ס פ רים שהק פ תם הם מ כ נ ים מ שות פ ים של השברים 8 7 . כדי למצוא מכנים משותפים של שני שברים, יש למצוא מספרים שהם כפולות משותפות של שני המכנים שלהם . = 2 : 3 עם המורה 5 : 3 ו- 6 א . הינה דרך למצוא מכנים משותפים של השברים 8 > המשיכו את סדרות הכפולות של שני המכנים, 8 ו- 6 . . . . , , , , , , , 16, 8, . . . , , , , , , , 12, 6, > הקיפו את המספרים שהם גם כפולה של 8 וגם כפולה של 6 בסדרות שהשלמתם . 5 ? 3 ו- 6 ב . מה המכנה המשותף הקטן ביותר של 8 ג . הרחיבו את שני השברים לשברים בעלי המכנה המשותף הקטן ביותר . סדרת הכפולות של 8 : סדרת הכפולות של 6 : 3 = 8 × × 5 = 6 × × מנחם 3 = 8 . הציבו ופתרו . - 1 ג = 2 א = × 2 1 - × 2 2 - ד = 2 × ב = ה . מכנה משותף 63

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר