עמוד:62

11 מכנה משותף הקטן מ- 60 . דד יוןיון 11 ו- 10 האם משה צודק ? נסו למצוא לשברים 6 5 . 3 ו- 6 5 . נתונים שני שברים : 4 מצאו שתי אפשרויות למכנה משותף של השברים האלה והרחיבו לפי המכנים שמצאתם . מכנה משותף : מכנה משותף : 3 = 4 × × 5 = 6 × × 6 . נסו להרחיב כל זוג שברים לפי המכנה הנתון ובדקו אם הוא מכנה משותף שלהם . . זו הד גב א 13 = 9 4 27 = 6 11 27 = 10 11 60 = 6 60 30 = 27 11 27 = 3 3 27 = 4 8 28 = 7 28 7 = 6 6 24 = 7 7 24 = 3 3 25 = 5 25 1 = 2 2 20 = 3 10 20 3 = 8 15 24 = 12 24 האם 60 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 27 הוא מכנה משותף ? כן / לא האם 28 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 27 הוא מכנה משותף ? כן / לא האם 25 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 24 הוא מכנה משותף ? כן / לא האם 24 הוא מכנה משותף ? כן / לאהאם 20 הוא מכנה משותף ? כן / לא דד וגוג ממ הה בסעיף ז 60 הוא מ כ נ ה מ שותף, אבל א פ שר ל מ צוא מ כ נ ה מ שותף ק ט ן יותר . 3 = 4 × × 5 = 6 × × משה ה . מכנה משותף 62

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר