עמוד:61

יש לי ש נ י כ לי מ ד י ד ה מ תאי מ ים ל מ ד י ד ת ה מ ר כ יבים של מ יץ א ננ ס- מנ גו . ב . עזרו לנחמן למצוא כלי מתאים למדידת המרכיבים של כל מיץ מעורב . השלימו את הטבלה : בפעילויות האחרונות הרחבתם בכל פעם שני שברים לשברים שיש להם אותו מכנה . המכנה הזה נקרא מכנה משותף של שני השברים . מכנה משותף של שני שברים הוא כפולה משותפת של המכנים של שני השברים . מספר החלקים המרכיביםמיץ מעורב הרחבה לשבר המתאים לקו הסימון השווים בכלי שהמיץ יגיע אליו בכלי 3 ליטר מיץ אננס אננס-מנגו 4 2 ליטר מיץ מנגו 3 מיץ אננס 3 = 4 × × מיץ מנגו 2 = 3 × × 1 ליטר מיץ תות תות-בננה 6 3 ליטר מיץ בננה 8 מיץ תות 1 = 6 × × מיץ בננה 3 = 8 × × 1 ליטר מיץ גזר גזר-רימון 4 2 ליטר מיץ רימון 5 מיץ גזר 1 = 4 × × מיץ רימון 2 = 5 × × נחמן ה . מכנה משותף 61

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר