עמוד:53

ב חישוב : תשובה : א חישוב : תשובה : 3 מתלמידי כיתה ה מגיעים לתלמוד תורה בתחבורה ציבורית . 28 . 7 5 מתלמידי כיתה ה מגיעים לתלמוד תורה בהסעה . 14 יתר התלמידים מגיעים לתלמוד תורה ברגל . מה יש יותר, תלמידים המגיעים בהסעה או תלמידים המגיעים בתחבורה ציבורית ? איזה חלק מהתלמידים מגיעים לתלמוד תורה ברגל ? ג בכיתה ה יש 28 תלמידים . השלימו : > תלמידים מגיעים לתלמוד תורה בתחבורה ציבורית, בהסעה ו- ברגל . ב- > מספר התלמידים המגיעים לתלמוד תורה בהסעה גדול / קטן ממספר התלמידים המגיעים לתלמוד תורה בתחבורה ציבורית . פי > מספר התלמידים המגיעים לתלמוד תורה בתחבורה ציבורית גדול / קטן ממספר התלמידים המגיעים לתלמוד תורה ברגל . ד . הרחבה וצמצום 53 פפ יי ננ ת הבלשת הבלש המשיכו את הסדרה ותארו את החוקיות שלה . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם . . . . , , 30, 22, 16, 12, 10, חוקיות הס ד רה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר