עמוד:48

ב . לאחת השנתות התאמתם שלושה מספרים . השלימו : = = ג . לאחת השנתות התאמתם שני מספרים . השלימו : = ד . הקיפו את המספרים המתאימים לנקודה האדומה המסומנת על הישר . ב . לאחת השנתות התאמתם שלושה מספרים . השלימו : = = ג . לאחת השנתות התאמתם שני מספרים . השלימו : = 2 1 0 22 . לפניכם ישר מספרים שקטע היחידה שלו מחולק ל- 12 חלקים שווים . א . מתחו קו מכל אחד מהמספרים הנתונים אל השנת המתאימה לו על הישר . 3 3 136 34 12 1 2 18 123 האם הקפתם שלושה מספרים ? בב דד יקהיקה 2 1 3 20 2 1 12 3 2 2 1 18 1 16 1 1 8 10 1 4 10 8 4 2 1 0 21 . לפניכם ישר מספרים שקטע היחידה שלו מחולק ל- 8 חלקים שווים . א . מתחו קו מכל אחד מהמספרים הנתונים אל השנת המתאימה לו על הישר . 6 3 128 34 8 1 2 1 4 1 28 1 2 4 דד וגוג ממ הה 1 1 4 = 82 4 4 ד . הרחבה וצמצום 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר