עמוד:47

דד וגוג ממ הה 1 , 4 ק ט ן מ- 2א נ י ש מ תי לב שהשבר 10 1 , ול כ ן : 12 ג ד ול מ- 2 ואילו 20 12 4 20 > 10 4 : א נ י נ ע ז ר בהרחבה של השבר 10 12 : א נ י נ ע ז ר בצ מ צום של השבר 20 12 4 1020 12 4 20 הרחבה 10 בגורם 2 8 20 12 4 1020 6 10 צמצום בגורם 2 > > > 20 . » השלימו > או < או = . 12 1 6 1 24 28 ט 12 7 50 12 ה 10 4 27 א 9 3 21 5 12 י 30 48 20 21 ו 60 4 35 ב 5 4 5 2 3 10 3 יא 5 5 15 4 ז 25 16 5 ג 15 18 16 36 3 יב 24 4 6 4 2 ח 12 13 2 9 ד 18 » בחרו שני סעיפים והסבירו איך השוויתם בין השברים . סעיף : סעיף : הסבר : הסבר : זאב מאיר פנחס מנחם א נ י מ צ מ צם את ש נ י השברים : 12 4 20 10 3 2 55 צמצום צמצום בגורם 2 בגורם 4 > ד . הרחבה וצמצום 47

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר