עמוד:46

18 . דינה, אסנת ודבורה אכלו יחד עוגה . 1 מהעוגה . 3 מהעוגה ודבורה אכלה 14 מהעוגה, אסנת אכלה 8 דינה אכלה 8 דבורה טענה שהיא אכלה את החלק הגדול ביותר מהעוגה . 19 . פתרו בעזרת הרחבת שברים וצמצום שברים . א . האם טענתה של דבורה נכונה ? הסבירו : ב . האם נשאר חלק כלשהו מהעוגה לאחר שאכלו שלושתן ? אם כן, איזה חלק נשאר ? מהעוגה . חישוב : כיצד אפשר להיעזר בהרחבת שברים כדי לפתור את סעיף ב ? דד יוןיון כיצד אפשר להיעזר בצמצום שברים כדי לפתור את סעיף ב ? פפ יי ננ ת הבלשת הבלש חוקיות הס ד רה בסעיף ג : המשיכו כל סדרה לפי החוקיות המבוקשת . א . פיבונאצ׳י : ב . קפיצות שוות : ג . חוקיות אחרת, כרצונכם : . . . , , , 6, 2, . . . , , , 6, 2, . . . , , , 6, 2, 3 3 - 4 1 ג = 8 3 + 12 + 8 א = 8 7 1 - 8 3 ד = 2 1 + 16 + 2 ב = 3 ד . הרחבה וצמצום 46

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר