עמוד:45

ד א ה ב ו ג ז 16 = 520 16 3 520 2 4 = 3 2 4 93 3 = 217 3 13 217 3 1 = 9 3 1 49 9 = 515 9 4 515 15 = 525 15 3 2 3 25 5 3 = 164 3 11 164 5 = 186 5 1 16 1 6 18 דד וגוג ממ הה 12 > ד . הרחבה וצמצום 45 15 . השלימו מספר מתאים בשורה העליונה בכל סעיף והיעזרו בה כדי להשלים > או < או = בשורה התחתונה . 16 . השלימו מספרים מתאימים . 17 . אשר ובנימין קיבלו שתי עוגות שוות בגודלן, אחת לכל אחד מהם . אשר חתך את העוגה שלו ל- 12 חלקים שווים ואכל 3 מהם . בנימין חתך את העוגה שלו ל- 3 חלקים שווים ואכל אחד מהם . מי אכל כמות גדולה יותר של עוגה, אשר או בנימין ? הסבירו : 209 א ג 1 3 = 4 1 3 < 4 1 3 > 4 ב 5 4 4 = 246 5 4 4 < 246 5 4 4 > 246 3 = 5 15 3 < 5 15 3 > 5 15 כ תבו את ה מ ו נ ה הג ד ול ביותר ה מ תאים כ תבו את ה מ ו נ ה הק ט ן ביותר ה מ תאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר