עמוד:44

2 1 3 3 3 18 3 4512 16 1 14 1 4240 8 14 1836 7 3 1 49 2 1 35 3 456 25 100 7 2 99 40 1 2 1 560 2 3 1 3 45 ד . הרחבה וצמצום 44 13 . חברו מספרים שווים בקו ישר . 14 . השלימו . האם בכל תות נפגשים שני קווים ? בב דד יקהיקה 4 = 7 = 4028 = 14 = א 35 3 2 9 2 = 5 = 18 = 60 2 = ב 10 כ ד אי לוו ד א שה מ ס פ ר האחרון שהתקבל ב כ ל סעיף שווה ל מ ס פ ר הראשון . דד וגוג ממ הה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר