עמוד:42

ד . הרחבה וצמצום 42 13 3 20 13 3 ה 7 7 3 26 4 ג 14 6 8 א 14 8 1 12 1 20 11 ו 24 14 25 5 ד 22 4 12 ב 7 9 . השלימו > או < או = . היעזרו בהשוואה לחצי . 10 . יצחק אפה עוגה . הוא שמר חצי מהעוגה לו ולבני משפחתו . את החצי האחר הוא חילק שווה בשווה בין שלושת השכנים שלו . א . איזה חלק מהעוגה השלמה קיבל כל שכן ? מהעוגה . הסבירו : ב . השכן מהקומה הראשונה חילק את פרוסת העוגה שקיבל מיצחק שווה בשווה בין שני ילדיו . איזה חלק מהעוגה השלמה קיבל הבן הצעיר של השכן ? מהעוגה . לשכן מקומה 1 לשכן מקומה 2 לשכן מקומה 3 נשאר בבית של יצחק פפ יי ננ ת הבלשת הבלש המשיכו את הסדרה ותארו את החוקיות שלה . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם . . . . , , , 165, 154, 143, 132, 121, חוקיות הס ד רה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר