עמוד:41

9 18 2 4 8 16 50 100 שברים 1 שברים קטנים מ- 2 1 שברים השווים ל- 2 1 גדולים מ- 2 ד . הרחבה וצמצום 41 1 ? דד יוןיון מה הקשר בין המונה למכנה בכל שבר השווה ל- 2 השוואת שברים לחצי 7 . השלימו . 8 . מתחו קו מכל בלון אל השלט המתאים . 2 627 54 4 710 6 22 16 13 8 25 6 50 11 הרחבה בגורם 5 הרחבה בגורם הרחבה בגורם 3 הרחבה בגורם הרחבה בגורם 11 הרחבה בגורם הרחבה בגורם 7 הרחבה בגורם 1 2 60 100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר