עמוד:39

5 . » השלימו בעזרת הרחבה או צמצום . 15 ט 10 = 6 18 ה 5 = 36 = 10 א 5 = 8 2 י 2 = 6 1 ו 18 = 8 ב 32 2 = 5 יא 8 8 ז = 6 = 20 ג 5 3 6 יב 1 = 6 ח = 10 = 27 ד 9 » בחרו באחד מהסעיפים ז – יב וכתבו במחברת שלוש אפשרויות נוספות להשלמה . יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל ציור ו נ גי נ ה בתרשים שלפניכם מוצגות שתי קבוצות של ילדות מכיתה ה 3 בבית הספר "בית יעקב" . כתבו כל שם באזור המתאים בתרשים . בב דד יקהיקה האם מספר השמות שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? ציור ציור נ גי נ ה ציור ו נ גי נ ה ילדות המ ש ת ת פ ו תילדותהמשת ת פו ת בחוג נ ג י נ הבחוג ציו ר שם אחד 2 שמות 2 שמות עדינהנחמהשרייוכבדנעמה ז כ ר ו : כ ו ת ב י ם א ת ש מ ה ש ל כ ל י ל ד ה פ ע ם א ח ת ב ל ב ד ב א ז ו ר ה מ ת א י ם ב ת ר ש י ם . ד . הרחבה וצמצום 39

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר