עמוד:38

א ב 3 . באיזה גורם צמצמו או הרחיבו כל שבר ? השלימו . א 2 1 = 28 14 ב 6 36 = 7 14 242 = 49 2 7 8 = 3 12 4 4 : 7 7 : ג 3 21 = 9 63 ד 66 11 = 42 7 ה 3 12 = 9 36 ו 15 3 = 45 9 דד וגוג ממ אותאות 4 . השלימו . שימו לב לכיוון החיצים . צמצום בגורם 2 צמצום בגורם הרחבה בגורם צמצום בגורם 3 4 60 5 75 הרחבה בגורם 6 הרחבה בגורם 10 צמצום בגורם צמצום בגורם 3 צמצום בגורם 2 הרחבה בגורם 3 כ תבו שבר כ רצו נ כ ם . ד . הרחבה וצמצום 38

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר