עמוד:34

9 . בכל סעיף צמצמו במספר הנתון . אם אי אפשר לצמצם, סמנו X . 10 . בכל סעיף בדקו אם אפשר לצמצם את השבר . אם אפשר, צמצמו . אם אי אפשר, סמנו X . 14 2 = 21 3 7 : 7 : האם מצאתם שלושה שברים שאי אפשר לצמצם ? בב דד יקהיקה א צמצום ב- 5 20 = 25 ב צמצום ב- 4 20 = 25 ג צמצום ב- 2 15 = 18 ד צמצום ב- 3 15 = 18 דגבא חזוה 6 = 4 : : 8 = 15 : : 12 = 10 : : 11 = 44 : : 5 = 100 : : 4 = 9 : : 10 = 25 : : 19 = 12 : : 9 = 10 : אין מספר שלם וחיובי : השונה מ- 1 שגם 9 וגם 10 מתחלקים בו, ולכן אי אפשר לצמצם 9 . את השבר 10 גם 14 וגם 21 מתחלקים ב- 7 , ולכן אפשר לצמצם את 14 ב- 7 . השבר 21 7 הוא גורם הצמצום . דד וגוג ממ אותאות ג . צמצום 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר