עמוד:33

24 במספר הנתון בכל סעיף . אם אי אפשר לצמצם, סמנו X . 8 . » צמצמו את השבר 36 = 2 : 3 עם המורה ג 24 = 36 : : ב 24 = 36 : : ו 24 = 36 : : ה 24 = 36 : : ד 24 = 36 : : א 24 = 36 : : » בשניים מהסעיפים אי אפשר לצמצם במספר הנתון . בחרו אחד מהם והסבירו מדוע . סעיף : הסבר : 24 וצמצמו : 24 » מצאו גורם נוסף שאפשר לצמצם בו את השבר 36 = 36 : : אפשר לצמצם שבר רק כשיש מספר שלם וחיובי השונה מ- 1 שגם המונה של השבר וגם המכנה של השבר מתחלקים בו . צמצום ב- 2 צמצום ב- 5 צמצום ב- 8 צמצום ב- 12 צמצום ב- 3 צמצום ב- 4 ג . צמצום 33

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר