עמוד:32

גורם הצמצום : גורם הצמצום : גורם הצמצום : 6 . בכל הסעיפים יש ציור של מלבן המחולק ל- 24 חלקים שווים, ו- 6 מהם צבועים . 6 לפי הקווים המודגשים בכל ציור חלק מהקווים מודגשים . צמצמו את השבר 24 וכתבו את גורם הצמצום . 6 ב- 4 ? מדוע ? דד יוןיון האם אפשר לצמצם את השבר 24 7 . היעזרו בפעילות 6 והשלימו = או = . א ב ג 6 = 24 : : 6 = 24 : : 6 = 24 : : בב דד יקהיקה האם כתבתם כל סימן שלוש פעמים ? 3 5 12 6 ה 24 1 24 3 ג 3 2 12 א 8 1 6 4 2 ו 24 5 8 1 ד 12 3 4 ב 12 ג . צמצום 32

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר