עמוד:30

3 . צמצמו כל שבר בגורם הצמצום הנתון והדגישו קווים בציור בהתאם . ג . צמצום 30 2 . דד יוןיון 8 התקבל השבר 3 התבוננו בדוגמה בפעילות 3 . בצמצום השבר 12 8 ? 2 ולקבל 12 האם אפשר להרחיב את 3 אם כן, מה גורם ההרחבה ? איך אפשר לראות את ההרחבה בציור ? דד וגוג ממ הה א 2 = 14 : : 8 = 12 : 4 : 4 גורם הצמצום : 2 גורם הצמצום : 4 ג 15 = 20 : : ב 6 = 8 : : גורם הצמצום : 5 גורם הצמצום : 2 ה 8 = 20 : : ד 8 = 20 : : גורם הצמצום : 2 גורם הצמצום : 4 2 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר