עמוד:29

ה ו 4 6 = 10 = 15 ג 3 10 = 12 = 6 ד בסעיף ו ציר פ תי כ ל שלושה חלקים לחלק אח ד . מ ס פ ר החלקים ק ט ן פ י ,3 וגם מ ס פ ר החלקים הצבועים ק ט ן פ י ,3 אבל הש ט ח הצבוע לא השת נ ה . כשמחלקים את המונה ואת המכנה של שבר נתון באותו מספר, מתקבל שבר השווה לשבר הנתון . לפעולה הזאת קוראים צמצום של שבר . 6 צומצם בגורם הצמצום 3 - לדוגמה, השבר 15 6 . 2 = 15 המונה חולק ב- 3 , המכנה חולק ב- 3 , והתקבלו שני שברים שווים : 5 3 : 3 : 55 2 6 5 15 ג . צמצום 29 התבוננו בפעילות 2 . באיזה גורם צמצמתם את השבר בכל סעיף ? דד יוןיון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר