עמוד:27

ב . הרחבה 27 פפ יי ננ ת הבלשת הבלש התבוננו בסדרת המספרים הזאת : . . . , 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 1 + 0 + א . כתבו מעל הקשתות בכמה כל מספר גדול מהמספר שלפניו . ב . התבוננו במספרים שמעל הקשתות ובסדרה עצמה . מה גיליתם ? ג . המשיכו את הסדרה . מעל איזה מספר הפרפר מרחף ? חפשו אותו בעמודים הבאים ובדקו את תשובתכם . ד . בדקו : האם התיאור הזה מתאים לסדרה שהמשכתם ? ה . צרו סדרה משלכם לפי החוקיות של סדרת פיבונאצ'י : סדרה שבה החל מהמספר השלישי כל מספר הוא הסכום של שני המספרים שלפניו . בחרו את שני המספרים הראשונים בסדרה כרצונכם . . . . , , , , , , הס ד רה של מ עלה נ קראת סס דד רת רת פפ יבויבו ננ אצ'יאצ'י . בס ד רה ה ז את ש נ י ה מ ס פ רים הראשו נ ים הם 1 ו- ,1 והחל מ ה מ ס פ ר השלישי כ ל מ ס פ ר הוא ס כ ום ש נ י ה מ ס פ רים של פנ יו . = 2 : 3 עם המורה למספרים בסדרת פיבונאצ'י יש תכונות מעניינות רבות, גם במתמטיקה וגם בתחומים אחרים . אפשר למצוא תבניות המתאימות לסדרת פיבונאצ'י בבריאה, למשל באצטרובלים, בפרחים ובקונכיות של חלזונות, וכן ביצירות ובמבנים מעשי ידי אדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר