עמוד:24

חישוב : תשובה : א מה המשקל הכולל של האגוזים והשקדים שקנתה סבתא ? חישוב : תשובה : ב . הרחבה 24 אגוזים שקדים 21 . סבתא קנתה כיבוד לנכדים שלה בשוק . = 2 : 3 עם המורה 2 2 ק״ג 5 3 ק״ג 10 ק״ג 10 • האם המשקל של כל הכיבוד שקנתה סבתא גדול או קטן מ- 1 ק"ג ? דד יוןיון • הציעו דרך לחשב את המשקל הכולל של הכיבוד שקנתה סבתא . האם אפשר להיעזר בהרחבת שברים ? 22 . שלומי תכנן מסלול לרכיבה על אופניים . 3 מהמסלול בירידה ושאר המסלול במישור . 1 מהמסלול בעלייה, 48 איזה חלק מהמסלול במישור ? ב מה המשקל של כל הכיבוד שקנתה סבתא ? חישוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר