עמוד:23

ב . הרחבה 23 א 3 מהתלמידים גרים ברחוב היסמין 3 מתלמידי כיתה ה 1 גרים ברחוב הצבעוני, 147 5 מהתלמידים גרים ברחוב החרצית . באיזה רחוב גרים התלמידים הרבים ביותר ו- 14 מכיתה ה 1 , היסמין, הצבעוני או החרצית ? הסבירו : 19 . היעזרו בהרחבת שברים וענו . ב ראובן, נפתלי ואוריאל לומדים באותה כיתה . הם נפגשו במהלך חופשת בין הזמנים . > שניים מהתלמידים פתרו את אותו מספר תרגילים . מיהם ? > האם מספר התרגילים שפתר התלמיד האחר גדול או קטן ממספר התרגילים שפתרו השניים ? הסבירו : 20 . לפניכם זוגות שברים שהמכנה של אחד מהם הוא כפולה של האחר . הרחיבו את אחד השברים כך שתקבלו שברים שהמכנים שלהם שווים והשלימו > או < או = . דד וגוג ממ הה הרחבה בגורם 3 3 12 8 21 ד 40 3 35 5 ב 5 13 186 3 24 4 4 ה 32 25 7 2 ג 42 9 3 א 12 15 18 > הס פ קתי ל פ תור 2 מ התרגילים 3 שקיבל נ ו לחו פ שה . א נ י פ תרתי 7 מ התרגילים . 9 וא נ י פ תרתי 4 מ התרגילים . 6 ראובן אוריאלנפתלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר