עמוד:18

3 = 4 12 × × 3 לשבר שה ממ ככ ננ הה הרחב נ ו את השבר 4 שלו הוא 12 . 14 . לקראת יום ההולדת של ברוך הכינה שוב אימו את הפשטידה החביבה עליו . היא חתכה את הפשטידה ל- 4 מנות שוות, ועל 3 מנות היא פיזרה זיתים . = 2 : 3 עם המורה הרחבה לפי מכנה או מונה נתון 1 פשטידה כך שיתקבלו 12 מנות שוות בסך הכול . א . חלקו כל 4 1 פשטידה ? ב . לכמה חלקים חילקתם כל 4 ג . פי כמה גדל מספר המנות בפשטידה כולה ? ד . פי כמה גדל מספר המנות שיש עליהן זיתים ? ה . השלימו : 3 ? ו . באיזה גורם הרחבתם את השבר 4 דד יוןיון 1 פשטידה כך שיתקבלו 12 מנות שוות בסך הכול ? • כיצד ידעתם לכמה חלקים יש לחלק כל 4 1 פשטידה אילו רציתם לקבל 20 מנות שוות בסך הכול ? • לכמה חלקים היה עליכם לחלק כל 4 על כמה מנות מתוך 20 המנות היו זיתים ? 1 פשטידה אילו רציתם לקבל 36 מנות שוות בסך הכול ? • לכמה חלקים היה עליכם לחלק כל 4 על כמה מנות מתוך 36 המנות היו זיתים ? 1 פשטידה כך שיתקבלו 15 מנות שוות בסך הכול ? מדוע ? • האם אפשר לחלק כל 4 ב מ סיבת יום ההול ד ת שלי ישתת פ ו 12 יל ד ים . צריך לחתוך את ה פ ש ט י ד ה כ ך שיתקבלו 12 מנ ות . ב . הרחבה 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר